Shop Madjax Seating
covid-19 update

Lift Kits

  • LIFT KIT, EZ-GO 2009-UP LONG TRAVEL W/ KAWASAKI MO
  • LIFT KIT, EZ-GO 2009-UP LONG TRAVEL W/ KAWASAKI MO

  • LIFT KIT EZGO RXV GAS 08-2013
  • LIFT KIT EZGO RXV GAS 08-2013

  • LIFT KIT EZGO RXV ELECTRIC 2008-2013
  • LIFT KIT EZGO RXV ELECTRIC 2008-2013

  • LIFT KIT, SPINDLE 3
  • LIFT KIT, SPINDLE 3" EZ 2008-2013

  • LIFT KIT, 3
  • LIFT KIT, 3" EZ 01-1/2-2009 GAS

  • JAKES LIFT KIT EZGO MARATHON ELECTRIC 89-94
  • JAKES LIFT KIT EZGO MARATHON ELECTRIC 89-94

  • JAKES LIFT KIT EZGO ELECTR SPINDLE (Years 94-01)
  • JAKES LIFT KIT EZGO ELECTR SPINDLE (Years 94-01)

  • JAKES LIFT KIT EZGO AXLE KIT GAS 2001 1/2 - 2009
  • JAKES LIFT KIT EZGO AXLE KIT GAS 2001 1/2 - 2009

  • JAKES LIFT KIT EZGO 1200 WH GAS SPINDL 01-08
  • JAKES LIFT KIT EZGO 1200 WH GAS SPINDL 01-08

  • JAKES LIFT KIT,AXLE EZGO'09UP TXT/09.5UP 1200 WH KAW.
  • JAKES LIFT KIT,AXLE EZGO'09UP TXT/09.5UP 1200 WH KAW.

  • JAKES LIFT KIT EZGO SPINDLE GAS 2001 1/2 - 2009
  • JAKES LIFT KIT EZGO SPINDLE GAS 2001 1/2 - 2009

  • JAKES LIFT KIT EZGO 3
  • JAKES LIFT KIT EZGO 3" ELECTRIC (Years 94-01)

  • JAKES LIFT KIT EZGO 1200WH AXLE GAS (Years 01-09)
  • JAKES LIFT KIT EZGO 1200WH AXLE GAS (Years 01-09)

  • JAKES LIFT KIT EZGO 3
  • JAKES LIFT KIT EZGO 3", EZ 94-2001 1/2 GAS

  • Spindle lift kit, 6
  • Spindle lift kit, 6" lift. For E-Z-GO gas (years 94-01)

  • JAKES LT LIFT KIT EZGO ELECTRIC LONG TRAVEL
  • JAKES LT LIFT KIT EZGO ELECTRIC LONG TRAVEL

  • JAKES LT LIFT KIT EZGO LONG-TRAVEL GAS 94-01
  • JAKES LT LIFT KIT EZGO LONG-TRAVEL GAS 94-01

  • JAKES LT LIFT KIT EZGO GAS LONG TRAVEL 01-09
  • JAKES LT LIFT KIT EZGO GAS LONG TRAVEL 01-09