Shop Madjax Seating
covid-19 update

Accelerator cables

  • G29/Drive 61.5
  • G29/Drive 61.5" Accelerator cable (Years 2007-2016)

  • CABLE, CHOKE, YA G16-22
  • CABLE, CHOKE, YA G16-22

  • CHOKE CABLE G2,8,9,14
  • CHOKE CABLE G2,8,9,14

  • CHOKE CABLE-YAMAHA
  • CHOKE CABLE-YAMAHA

  • CHOKE CABLE G16 (Years 1996-2002)
  • CHOKE CABLE G16 (Years 1996-2002)

  • THROTTLE CABLE YAMAHA
  • THROTTLE CABLE YAMAHA

  • THROTTLE CABLE-YAMAHA
  • THROTTLE CABLE-YAMAHA

  • THROTTLE CABLE YAMAHA G2 (Years 1985-1991)
  • THROTTLE CABLE YAMAHA G2 (Years 1985-1991)

  • THROTTLE CABLE, YAM G29
  • THROTTLE CABLE, YAM G29

  • THROTTLE CABLE TORSION SPRING YAM G21-G29
  • THROTTLE CABLE TORSION SPRING YAM G21-G29

  • ACCEL/THROTTLE CABLE -G14,16,22 67 1/2
  • ACCEL/THROTTLE CABLE -G14,16,22 67 1/2"

  • ACCEL/THROTTLE CABLE G16,22--32 3/4
  • ACCEL/THROTTLE CABLE G16,22--32 3/4"

  • Yamaha Throttle Cable - Gas (Models Drive2)
  • Yamaha Throttle Cable - Gas (Models Drive2)

  • YAMAHA DRIVE STARTER CABLE
  • YAMAHA DRIVE STARTER CABLE

  • Yamaha G29/Drive Throttle Cable (Years 2007-Up)
  • Yamaha G29/Drive Throttle Cable (Years 2007-Up)